Cykl Konferencji Kardiologia Prewencyjna

Termin:  listopad 

Miejsce: Holiday Inn Kraków

Ilość uczestników: 800

Międzynarodowa konferencja z udziałem najwybitniejszych specjalistów.

Kardiologia Prewencyjna” to cykl konferencji, dotyczący zapobiegania chorobom serca i naczyń.
To jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko polskiej medycyny, przyciąga szerokie grono specjalistów z całego świata, gromadząc blisko 800 osób. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne niezmiennie od 2014 roku powierza nam organizację tego wydarzenia.

W czasie dwóch dni Konferencji, wypełnionych licznymi wykładami i burzliwymi debatami z udziałem ekspertów i przedstawicieli władz, uczestnicy poznają najnowsze wyniki badań przeprowadzonych w wiodących ośrodkach badawczych, najnowsze wytyczne dotyczące leczenia chorób serca i naczyń
oraz zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu kardiologii prewencyjnej.

Organizujemy również wydarzenie towarzyszące Konferencji, czyli Poranny Bieg Po Plantach Krakowskich, który z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników przybywających do Krakowa z całej Polski. Nasz bieg, zwany też Biegiem dla serca”, ma na celu propagowanie aktywności fizycznej i jej dobroczynnego wpływu na nasz układ krwionośny.

Ostatnią edycję biegu poprowadził olimpijczyk Robert Korzeniowski.