10 praktyk zapewniających ochronę przed koronawirusem w czasie imprez.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że środki które musimy podjąć podczas organizowanej przez nas imprezy, zmierzające do minimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem SARS-COV-2 wśród uczestników, zależą od specyfiki konkretnego wydarzenia.

Pewne praktyki możemy jednak uznać za wspólne dla wszystkich organizowanych przez nas imprez i przedstawiamy je Wam w 10. punktach. Poniższe praktyki są zgodne z wytycznymi Głównego Urzędu Sanitarnego.

1. Osoby chcące uczestniczyć w imprezie będą musiały podpisać dokument, w którym oświadczą, że według ich najlepszej wiedzy, w ciągu ostatnich 2-ch tygodni nie zaobserwowały u siebie objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem oraz nie przebywały z osobami u których stwierdzono COVID-19.

2. Jako organizator imprezy zobowiązujemy się do wyznaczenia członka zespołu organizacyjnego, który będzie odpowiedzialny za sprawy zdrowotne uczestników, respektując zasady pomagające uchronić się przed zarażeniem koronawirusem.

3. Bezdotykowa obsługa wydarzenia zakłada wyeliminowanie wszelkich czynności związanych z bezpośrednim kontaktem uczestnika z członkami zespołu realizującego imprezę.

4. Umożliwiamy uczestnikom imprezy dezynfekcję dłoni przed rozpoczęciem imprezy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu za pomocą dostarczonych przez nas środków z potwierdzoną skutecznością w likwidowaniu koronawirusa.

5. Wprowadzamy pomiar temperatury ciała uczestników wydarzenia bezpośrednio przed wejściem na teren na którym odbywa się impreza. Osoby u których stwierdzi się temperaturę ciała powyżej 37,5 Celsjusza nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu.

6. Zapewniamy uczestnikom wydarzenia przestrzeń w której będzie możliwe utrzymanie 1,5 m odległości między uczestnikami. Na każdego uczestnika imprezy będzie przypadać co najmniej 4m2 w przestrzeni zamkniętej.

7. Wymagamy zakładania maseczek zasłaniających usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w sytuacjach w których dystans między uczestnikami musiałbym ulec skróceniu z 1,5m.

8. Powierzchnie wspólne z których korzystają uczestnicy imprezy, będą regularnie odkażane zarówno przed wydarzeniem, w jego trakcie, jak i po jego zakończeniu, za pomocą środków z potwierdzoną skutecznością w likwidowaniu koronawirusa.

9. Obiekt w którym odbywa się impreza będzie regularnie wietrzony, w przypadku organizowania wydarzenia w przestrzeni zamkniętej.

10. Posiłki podczas imprezy będą wydawane tylko w jednorazowych naczyniach, przy wykorzystaniu jednorazowych sztućców.

Chcielibyśmy również poinformować, że jako organizator imprezy jesteśmy zobligowani do gromadzenia danych osobowych uczestników imprezy przez okres 2-ch tygodni od daty zakończenia imprezy, celem przekazania tych danych odpowiednim władzom w przypadku wykrycia wirusa SARS-COV-2 wśród osób uczestniczących w imprezie.

KUBET